Wim Rodenburg

Nummer drie op de lijst is Wim Rodenburg:

“ik ben 43 jaar werkzaam geweest in een bouwonderneming, waarvan de laatste 12 jaar als directeur. Na terugtreding uit mijn bedrijf in 2013, ben ik mij actief gaan bezighouden met de Uitgeester politiek. Huisvestingsproblematiek, Ruimtelijke Ordening (R.O.) en met name de vernieuwing van het centrumgebied hebben mijn speciale interesse. Op dit moment ben ik namens het CDA lid van de commissie R.O. Mijn ambitie is om in Uitgeest voort vaardig maar zorgvuldig besluiten te nemen omtrent  bouwplannen en projectontwikkeling, zodat er daadwerkelijk en snel iets gedaan kan worden aan de schrijnende woningnood.
Betaalbaar bouwen voor starters en mogelijkheden bieden aan oudere inwoners die willen doorstromen naar een kleinere woning.
Een nieuw, kleinschalig Geesterheem op een locatie in het centrum voor senioren die 24/7 zorg nodig hebben.
Modern onderwijs in nieuw te bouwen scholen.
Zorg voor een mooie en prettige woonomgeving, gebruik makend van de mogelijkheden die ons mooie dorp biedt.
Dit alles in goede en constructieve samenwerking met andere politieke partijen en betrokkenen.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.