Wim Rodenburg

Nummer drie op de lijst is Wim Rodenburg: “ik ben 43 jaar werkzaam geweest in een bouwbedrijf, waarvan de laatste 12 jaar als directeur. Na de terugtreding uit mijn bedrijf in 2013, ben ik mij actief gaan bezig houden met de Uitgeester politiek. De ruimtelijke ordening en met name de invulling en vernieuwing van het centrumgebied hebben mijn speciale interesse. Naast mijn functie als raadslid heb ik daarom ook zitting in de commissie Grond en Gebied Zaken. In tegenstelling tot de snelheid in het nemen van beslissingen binnen mijn bouwbedrijf, draaien de politieke molens in Uitgeest traag. Mijn doelstelling als raadslid CDA, is dan ook om in Uitgeest voortvaardig maar zorgvuldig besluiten te nemen t.a.v. de centrum-plannen zodat we ook daadwerkelijk van start kunnen gaan. Een Nieuw Geesterheem op een nieuwe locatie en modern onderwijs in een nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum, centraal in ons dorp. Vooruitgang door vernieuwing dus”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.