CDA en vluchtelingen

Onder Uitgeesters, en vooral onder de jongeren, bestaat onvrede over het feit dat de gemeente een deel van de vrijkomende woningen toewijst aan "statushouders", dat wil zeggen asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Nu er toch al een groot tekort is aan starterswoningen, verlengt dit de wachttijd voor de eigen inwoners van ons dorp nog verder. Door de verontwaardiging over deze gang van zaken gaan mensen stemmen op partijen die de komst van vluchtelingen als grootste bedreiging zien voor ons land. 

Hoe begrijpelijk deze reactie ook is, het probleem wordt hiermee niet opgelost. Op gemeentelijk niveau hebben we gewoon de verplichting om een bepaald aantal vluchtelingen te huisvesten. De oplossing moet dus gezicht worden op landelijk niveau. Partijen als PVV en Forum maken weinig kans om deel te nemen aan een toekomstige regering, dus een stem op hen is een verloren stem. Beter is het om via de (toekomstige) regeringspartijen invloed uit te oefenen op het landelijk beleid.

Het is voor iedereen duidelijk dat het huidige asielbeleid van Nederland en de overige EU landen onhoudbaar is. Dat komt doordat we nog steeds vasthouden aan het VN Vluchtelingenverdrag uit 1951. Dit bepaalt dat alle vluchtelingen die de EU binnenkomen, legaal of illegaal, het recht hebben om asiel aan te vragen. De gebeurtenissen in Wit-Rusland hebben aangetoond dat de EU daarmee gechanteerd kan worden. We moeten naar een nieuw migratiebeleid waarbij illegale immigratie strafbaar wordt en alleen ‘echte’ vluchtelingen welkom zijn. Daarnaast moeten de EU-landen zelf kunnen bepalen hoeveel economische vluchtelingen ze op willen nemen wanneer er in bepaalde sectoren een  tekort aan arbeidskrachten is. Er moeten dus nieuwe Europese regels worden opgesteld, en het CDA is daar al druk mee bezig.

Dit neemt niet weg dat we in Uitgeest ons best moeten doen de reeds aanwezige statushouders zo snel mogelijk te laten inburgeren. We doen dit door hen te helpen met taallessen en door hen zoveel mogelijk te betrekken bij het verenigingsleven in ons dorp. Zij hebben geen schuld aan het dubbelhartige Europese vluchtelingenbeleid.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.