Organisatie van de afdeling

De afdeling Uitgeest van het CDA is als volgt georganiseerd

A.    De algemene ledenvergadering en het bestuur met de werkgroepen

B.    De gemeenteraadsfractie en de leden van de commissies.

A.
De Algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit de leden die zijn aangesloten bij het landelijke CDA.  De Algemene ledenvergadering komt 4 á 5 maal per jaar bij elkaar. Naast de leden zijn ook sympathisanten van het CDA welkom bij deze vergaderingen. In deze vergaderingen wordt het plaatselijke politieke beleid besproken alsmede de onderwerpen die provinciaal en landelijk spelen. De leden van de gemeenteraadsfractie zijn altijd aanwezig om vragen met betrekking tot de gemeentelijke politiek te beantwoorden en te discussiëren over actuele politieke onderwerpen.

Voorzitter, de heer Kees Hansen, Lepelaarstraat 3, tel. 06 13485461;
Secretaris, de heer Cor Duinmaijer, Emmerzeelstraat 3, tel. 06 53783657.

Het Bestuur van het CDA regelt de dagelijkse gang van zaken, organiseert de verkiezingen, regelt bijeenkomsten en zorgt, samen met de werkgroepen, voor nieuwe impulsen om het CDA op de kaart te zetten. Eenmaal per vier jaar, bij de plaatselijke verkiezingen voor de Gemeenteraad, zorgt het Bestuur, samen met de Algemene ledenvergadering, voor de samenstelling van de kieslijst met daarop, in volgorde, de personen die voor de volgende periode verkiesbaar zijn voor het CDA. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter, de heer Kees Hansen, Lepelaarstraat 3, tel. 06 13485461;
Secretaris/penningmeester, de heer Cor Duinmaijer, Emmerzeelstraat 4, tel. 06 53783657;
Lid, de heer Ad Corten, De Waterdief 52, tel. 06 25539238
Vacature.

Samen met het bestuur zijn een tweetal werkgroepen actief die discussiëren over het te voeren plaatselijke beleid en die meedenken over landelijke politieke onderwerpen. Zij fungeren als motor voor de afdeling en als kraamkamer voor nieuwe leden. De volgende werkgroepen zijn actief:

De werkgroep Wonen, voorzitter de heer Ad Corten, De Waterdief 52, tel. 0625539238;
De werkgroep Landelijk beleid, voorzitter de heer Ad Corten, De Waterdief 52, tel. 06 25539238;

De  P.R., wordt verzorgd mevrouw Rosaline Rodenburg, Sluisbuurt 19, 06 46208314.

B.
De gemeenteraadsfractie die namens het CDA het woord voert in de gemeenteraad bepaalt, zoveel mogelijk in overleg met de algemene ledenvergadering en het bestuur, het beleid dat het CDA wil uitdragen in de gemeente en neemt daarover besluiten. De fractie is daarin zelfstandig omdat de Gemeentewet zegt dat de raadsleden zonder ‘last’ dat wil zeggen ‘zonder opdracht van anderen’ behoren te stemmen in de gemeenteraad. De fractie bestaat uit de volgende personen:

Fractievoorzitter, de heer Jack Zwarthoed, Floraronde 15, tel. 06 51812016;
Raadslid, mevrouw Judy Kloosterman, De Melksuiker 129, tel. 06 27876067.

In de gemeente Uitgeest zijn twee raadscommissies te weten de commissie Algemene Zaken, Financiën en Samenlevingszaken en de commissie Ruimtelijke Ordening. Deze commissies discussiëren over de beleidsonderwerpen die plaatselijke spelen en   bereiden de raadsbesluiten voor. Zij vergaderen in principe een of twee weken voor de raadsvergadering. De leden van de commissies voor het CDA zijn:

Commissie Algemene Zaken, Financiën en Samenlevingszaken, de heer Cor Duinmaijer, Emmerzeelstraat 3, tel. 06 53783657 en mevrouw Rosaline Rodenburg, Sluisbuurt 19, 06 46208314,
Commissie Ruimtelijke Ordening, de heer Wim Rodenburg, Sluisbuurt 11, tel. 06 53934932.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.