Kernwaarden van het CDA

Het CDA staat bekend als de partij van normen en waarden. Dat klinkt misschien een beetje ouderwets, maar niets is minder nodig op dit moment. We leven in een tijd waarin oude waarden beginnen te vervagen. Mensen worden ruwer en onverschilliger in de omgang met elkaar; ze worden meer individualistisch; minder bereid rekening om te houden  met anderen, en minder bereid zich in te zetten voor het algemeen belang. Het CDA probeert een tegenwicht te vormen tegen deze tendensen die onze maatschappij dreigen te ondermijnen.

De officiële kernwaarden van het CDA zijn gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze waarden zijn geformuleerd bij de oprichting van de landelijke partij in 1980, maar na ruim 40 jaar moeten ze misschien wat bijgesteld worden. In de praktijk zetten CDA'ers zich in voor een aantal zaken die geïnspireerd zijn door het christelijk gedachtengoed, maar die in feite belangrijk gevonden worden door iedereen die streeft naar een leefbare maatschappij. Kern van het CDA gedachtegoed is de zorg om elkaar. CDA'ers zitten niet in de politiek om hun eigenbelang te verdedigen maar omdat ze iets bij willen dragen aan de maatschappij. Wij proberen iedereen mee te laten doen in de maatschappij, en we letten daarbij met name op groepen die in de knel dreigen te komen. Wij zijn ook de partij van het wederzijds respect; van fatsoenlijke bejegening van anderen, ook als we het niet met hen eens zijn. Het CDA is de anti-polarisatie partij.

Het CDA streeft zijn doelstellingen na op zowel landelijk als lokaal niveau. In Uitgeest maken we ons vooral sterk voor de bouw van woningen voor starters en senioren; twee groepen die we graag in ons dorp willen houden. Daarbij proberen we samen met andere partijen oplossingen te vinden waarbij de oude dorpskern zoveel mogelijk gespaard blijft. We stimuleren het sociale leven door meer verenigingsleven, sport en ontmoetingsplaatsen. We steunen we de agrariërs van ons dorp en proberen we samen met hen de prachtige natuur rondom ons dorp te beschermen. En we komen op voor de plaatselijke middenstand om te voorkomen dat alle winkels uit het dorp verdwijnen en we voor iedere aankoop met de auto naar een andere plaats moeten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.