Kees Hansen

In 1980 ben ik met mijn vrouw Bep en onze drie dochters in Uitgeest komen wonen omdat ik benoemd was als gemeentesecretaris in Uitgeest. Dat ambt heb ik tot 2006 met veel plezier bekleed. Naast ons werk hebben wij samen altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Mijn vrouw op verschillende plaatsen in de zorg en bij de Rabobank en ik bij de bejaardenzorg, de R.K. Kerk en bij de Stichting Eigen Woningbezit Uitgeest. Daarnaast ben ik meer dan 25 jaar docent geweest bij de Bestuursacademie Nederland. Op dit moment ben ik nog werkzaam als familiemediator. 

In de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2018 ben ik benoemd tot voorzitter van de afdeling Uitgeest van het C.D.A.. Ik vind dat een hele eer, maar het vraagt ook inzet en verantwoordelijkheid.

De grote landelijke partijen zijn voor de kiezer geen vanzelfsprekendheid meer en met name op plaatselijk terrein bezetten de lokale partijen een steeds grotere plaats. Het C.D.A. heeft als volkspartij een eigen identiteit waar wij trots op zijn en het heeft  veel goede bestuurders. 

Ik wil mij inzetten om het C.D.A. in Uitgeest een partij te laten zijn  waar de UItgeesters zich thuis voelen, waar naar hen geluisterd wordt en waar zij ook terecht kunnen bij problemen. Het C.D.A. moet niet alleen in de gemeenteraad en de gemeentelijke commissies zijn stem laten horen, maar de partij moet ook zijn wortels hebben in onze gemeenschap. Daar wil ik met al onze leden mijn schouders onder zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.