Wichard van der Veen

Graag stel ik me hierbij aan u voor. Ik ben Wichard van der Veen, 54 jaar oud, getrouwd, trotse vader van 3 prachtige zonen en kandidaat voor het CDA Uitgeest bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Sinds 2000 woon ik in het prachtige Uitgeest. Uitgeest is een dorp waar mensen elkaar nog groeten en naar elkaar omzien. Naar elkaar omzien, is zeer zeker ook een belangrijk thema bij het CDA. We vinden het belangrijk dat mensen gemeenschappelijk initiatieven nemen en verantwoordelijkheid, maar daarnaast ook oog hebben voor de medemens, die af en toe wat hulp goed kan gebruiken. Centraal staat bij ons ook om zorgvuldig met de natuur en onze omgeving om te gaan. We noemen dat rentmeesterschap. Wel is het daarbij belangrijk dat onze wensen financieel realistisch zijn. Verduurzamen is een belangrijk thema, waarbij we als gemeente moeten zoeken naar mogelijkheden om de burgers te faciliteren. Uitgeest moet een dorp zijn, waarop we trots zijn om door te geven aan de generatie van onze kinderen en kleinkinderen. Het is dan wel enorm belangrijk dat we ervoor zorgen dat onze kinderen straks een woning kunnen huren of kopen in Uitgeest. De woningnood is ook hier groot. De vraag is wat wij er aan kunnen doen. Zoeken naar mogelijkheden en niet denken in beperkingen. Kijken naar inbrei locaties en waar mogelijk en verantwoord de lucht in. We zijn het aan de generaties na ons verplicht. Met het CDA aan het roer, kunt u ervan verzekerd zijn dat wij de bouw opgave voortvarend ter hand zullen nemen. De vaart moet er in. Het is van belang om realistisch te kijken naar een goede verhouding tussen sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen. Afstemmen op de behoefte. Aan dit alles heeft het de afgelopen jaren met dit “PvdA-college” ontbroken. Kortom, bouwen, bouwen, bouwen….

Deze moet me overigens als afsluiter ook nog even van het hart: als u kiest voor het CDA, kunt u rekenen op lokale bestuurders, want zeg nou zelf. Het is toch tenenkrommend, dat lokale partijen met bestuurders van buiten komen aanzetten. We hebben een landelijk netwerk, maar zijn lokaal verankerd. Wij weten wat hier speelt als echte Uitgeesters!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.