07 maart 2022

Belangrijkste punt van programma: de (jongeren) huisvestingsproblematiek.

Als geboren en getogen Uitgeester gaat het mij aan het hart dat jonge Uitgeesters het dorp moeten verlaten omdat er geen betaalbare huizen beschikbaar zijn.

Het onlangs bekend geworden woningmarktonderzoek baart mij zorgen:

Veel te weinig harde plannen om in de woningbehoefte te voorzien. De harde plannen die er liggen, zijn plannen voor koopwoningen in de duurdere klassen(harde plannen: plannen die zijn vastgesteld en worden uitgevoerd. JK)

Oftewel: Het duurt nog jaren voordat nieuwbouwlocaties zullen zijn ontwikkeld.

In 2022 komen er nauwelijks nieuwe huizen bij. Zelfs de tijdelijke jongerenwoningen aan de Benesserlaan komen pas in 2023 beschikbaar. Dit plan werd al in 2019 door het CDA gelanceerd.

 

Het CDA staat een daadkrachtiger bestuur van onze gemeente  voor. Aan de slag!

 

Wij hebben deskundige kandidaten met verstand van woningbouwontwikkeling. Financieel expert Jack Zwarthoed en bouwdeskundige Wim Rodenburg bijvoorbeeld, en zelf weet ik met 8 jaar raadslid- en wethouderservaring ook hoe de hazen lopen!

 

Judie Kloosterman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.