09 augustus 2023

CDA kijkt terug op een succesvol jaar in Uitgeest.

De scholen zijn gesloten en vele van ons gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. Een periode van rust, reflectie en natuurlijk ook om leuke dingen te doen met vrienden, familie en gezin.
Binnen het CDA kijken we terug op een succesvol jaar.
We zien dat er na jaren van voorbereiding volop gebouwd wordt in de buurt van de J.E. de Witstraat en ook verloopt de bouw op de bibliotheeklocatie voorspoedig. Eindelijk is het zover dat de 20 tijdelijke woningen voor jongeren aan de Benesserlaan er komen. Tegen het eind van dit jaar moeten die er staan. Naast de bouwactiviteiten wordt ook de verkeersveiligheid aangepakt en is de rotonde bij de ijsbaan in aanleg. Hierna volgt hopelijk de rotonde bij de Beatrixlaan. Kortom, er gebeurt wat in Uitgeest.
Recentelijk heeft de Gemeenteraad het Woningbouwprogramma 2020 – 2030 vastgesteld en kunnen plannen voor enkele honderden woningen worden ontwikkeld op de plek van sporthal de Meet, de Vrijburgschool en een tiental andere locaties.
In de plannen van het nieuwe Provinciebestuur lezen we dat bebouwing aan dorpsranden onder voorwaarden mogelijk zou moeten worden. Het CDA gaat hier zeker mee aan de slag, tezamen met de coalitiepartners PU en D’66. Creatief zoeken naar realistische oplossingen voor de woningnood blijft één van de speerpunten van het CDA-programma!
CDA-wethouder Judie Kloosterman maakt zich sterk voor verdere ontwikkeling van recreatiemogelijkheden op en rond het Uitgeester- en Alkmaardermeer en heeft goede contacten met het bedrijfsleven. Maar als wethouder van financiën maakt zij zich ook zorgen over de financiële toekomst van Uitgeest. Recentelijk werd bekend dat er aanzienlijk minder inkomsten vanuit de Rijksoverheid voor gemeenten zullen zijn de komende jaren, waardoor herziening van plannen ongetwijfeld aan de orde zal zijn. We zullen hier tijdig op moeten anticiperen en keuzes moeten maken.
Na de zomervakantie willen wij weer een bijeenkomst met jongeren organiseren, om van hen te horen wat er speelt in Uitgeest, wat hun bezig houdt en wat wij hiermee kunnen doen als CDA.
Genoeg te doen dus, maar nu eerst even vakantie.
Geniet ervan!
Fractie CDA, Jack Zwarthoed en Wim Rodenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.