21 februari 2022

CDA ziet mogelijkheden voor Solar Parking

In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) heeft de Uitgeester energie coöperatie DUEC onlangs een mooie presentatie gegeven van hun plan voor een zonnepark  van 10 hectare in de Limmerkoog.
Het CDA is voorstander van zonnepanelen in plaats van enorme windmolens, maar ziet liever schapen, koeien en paarden lopen in het polderlandschap.

Er zijn ook andere mogelijkheden.
Vanuit de commissie RO heeft CDA lid Wim Rodenburg  de wethouder verzocht om na te gaan of de te renoveren parkeerplaats bij het NS station kan worden ingericht als Solar Parking.
Het grote parkeerterrein kan worden overdekt met  transparante zonnepanelen en de opgewekte stroom kan worden gebruikt voor het  opladen van elektrische auto’s, scooters en E-bikes.
Ook de parkeergelegenheid bij de sportvelden en het zwembad kan op dezelfde wijze duurzaam worden ingezet. Bovendien wordt op deze manier de beschikbare oppervlakte dubbel gebruikt!
De Provincie, het Rijk maar ook de EU bieden mogelijkheden voor de financiering van dit soort projecten. Ook hier heeft het CDA op gewezen en gevraagd te informeren naar subsidiemogelijkheden.

Helaas wilde het huidige college hier geen energie in steken…

Voor alle duidelijkheid: het CDA is niet mordicus tegen de plannen van DUEC en ziet in DUEC een waardevolle en onmisbare partner bij de totstandkoming van de energie transitie.
Maar we houden ook een oogje in het zeil als het gaat om zorgvuldig gebruik  van de  groene omgeving van Uitgeest!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.