15 maart 2018

De beste plek in Uitgeest, dat gun je elk kind het hele jaar door

In deze verkiezingstijd zou je door al het rumoer in de media rond de IKC-locatie bijna vergeten waar het echt om zou moeten gaan: de toekomst van de kinderen.

Op dit moment zijn er drie basisscholen van Tabijn in het oude dorp en in de Koog: Binnenmeer, Vrijburg en de Molenhoek. De leerlingaantallen lopen terug, in het bijzonder op de Vrijburg. Daarnaast is de huisvesting van deze scholen sterk verouderd. Renovatie is geen optie meer. De huidige panden zijn niet langer geschikt voor het onderwijs van de toekomst. Omdat er al 15 jaar (!) sprake is van nieuwbouwplannen zijn de investeringen steeds   korte termijn investeringen geweest waarbij de veiligheid voorop stond, maar die niet meer kunnen leiden tot een optimale huisvestingssituatie voor kinderen en personeel. De urgentie om in de raad tot een besluit te komen is meerdere malen door Tabijn naar voren gebracht. Hopelijk lukt dit na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wel. Het wordt hoog tijd!

Tabijn stelt de kwaliteit van het onderwijs voorop. Bij die kwaliteit hoort ook een visie op de toekomst. Wat hebben de kinderen van de toekomst nodig?

En wat hebben de ouders van de toekomst nodig? Een nieuwe school bouw je immers voor een periode van minstens 40 jaar, dus we moeten vooruit kijken. Ook om het dorp Uitgeest aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Het aantal gezinnen waarvan beide ouders werken neemt in de toekomst alleen maar verder toe (bron: CBS). Een stel met maar één werkende partner zal steeds minder voorkomen. Door de toenemende vergrijzing neemt bovendien ook de zorg voor ouders en familieleden toe. Deze ontwikkelingen leiden tot een stijgende behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden en in veiligheid laten opgroeien van de kinderen.

Daarom staat Tabijn voor het IKC als samenwerkingsvorm voor de toekomst: één plaats voor kinderen, ouders en medewerkers waar alles samenkomt. Ouders vinden meer service en faciliteiten voor hun kinderen op één plek. Ze brengen hun allerkleinste 's ochtends naar het kinderdagverblijf en het oudere kind naar school. Aan het eind van de dag halen ze beide kinderen op op één plek. Geen gesleep naar sportclubjes of muziekles. Vanuit de basisgedachte 'het kind centraal' is een IKC een vorm waarbij onderwijs en opvang vloeiender in elkaar overlopen. Na school zal er ruimte zijn voor activiteiten op het gebied van sport, buiten spelen, in schooltuinen bezig zijn, muziek en creativiteit. Samenwerking met andere organisaties, zoals de muziekschool, staat daarbij voorop en biedt vele kansen.

De drie genoemde scholen zijn al gestart met een traject om te komen tot één gefuseerde school per augustus 2019. Dit betekent dat er vanaf die datum nog maar één school is. Die prachtige nieuwe school, in combinatie met opvang en andere ondersteuning, moet gehuisvest worden op één plek en niet op twee locaties. En om recht te doen aan de wens van veel Uitgeesters om het geen kolossaal gebouw te laten zijn, maar een dorpse uitstraling te laten hebben met groen, is juist de ruimte van belang. Dan pas zijn er mogelijkheden.

Carla Smits, voorzitter College van Bestuur Tabijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.