16 januari 2018

Het nieuwe plankenpad

Wandelen vanaf de Waldijk naar het centrum van Uitgeest

Het CDA in Uitgeest heeft in de zomer van 2017 het initiatief genomen om het nieuwe plankenpad te realiseren.

Het wandelpad zou kunnen lopen vanaf de groene driehoek in de Waldijk, onder de provinciale weg en spoorweg, naar de Terp. Vanaf de Terp kunnen dat de wandelaars naar het Centrum van Uitgeest. Het is de bedoeling van het CDA om het pad vanaf de Terp, door te trekken door agrarisch gebied, onder de A9, naar het Fort bij Krommeniedijk.

In dit Fort zijn sinds eind 2017 autistische jongvolwassenen gehuisvest en er is ook een belevingcentrum met theeschenkerij.

Uitgeest heeft nu de kans om in samenspraak met Pro-rail en Provincie Noordholland dit pad aan te leggen. Er moeten een aantal voetgangers bruggen, (zie foto’s) onder de N 203 en spoorbaan worden aangelegd. Dit kan meegenomen worden in de onderhandelingen met Pro-rail in verband met de noodzakelijke aanpassingen aan het spoor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.