18 juli 2022

Minder nachtvluchten

CDA wethouder Judie Kloosterman behaalt eerste succes voor minder geluidsoverlast nachtvluchten.

Vanaf 14 juli 2022 heeft LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) een nieuwe route in gebruik genomen, waarbij vliegtuigen die in de nacht landen op de Polderbaan in een bocht om de woonkernen van Uitgeest heen vliegen. Een positieve ontwikkeling voor gemeente Uitgeest die voor de inwoners zal zorgen voor een betere nachtrust.

Deze nieuwe route is een maatregel uit het minderhinderprogramma van LVNL en Schiphol, met als doel het woon- en leefklimaat voor bewoners in de omgeving van Schiphol te verbeteren. Uit de gezondheidsmonitor van de GGD over de gezondheid van de inwoners van IJmond bleek, dat de inwoners van Uitgeest veel overlast en hinder ondervonden van nachtvluchten. De afgelopen jaren zijn er door Gemeente Uitgeest, omliggende gemeenten en vooral ook bewonersgroepen veel inspanningen geleverd om de nachtelijke omleiding van vliegtuigen voor elkaar te krijgen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. De inwoners van Uitgeest zullen door deze omleiding minder hinder gaan ondervinden in de nacht. Schrappen nachtvluchten speerpunt

Wethouder Judie Kloosterman: “Na een intensieve samenwerking en grote inspanningen van gemeente Uitgeest en omliggende gemeenten maar vooral ook van bewonersgroepen, wordt nu eindelijk de bocht om Uitgeest ingezet. Dit is een mooie eerste stap in het verminderen van hinder in de nacht voor onze inwoners. Het schrappen van de nachtvluchten blijft voor de komende jaren als speerpunt staan, want fijn wonen en leven in Uitgeest staat bij ons hoog op de agenda.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.