24 januari 2018

Subsidie SUS toegezegd!

Op 7 augustus 2017 heeft de fractie van het CDA gesproken met het dagelijks bestuur van de SUS.Het CDA heeft daaropvolgend, middels een brief aan het College van B&W, verzocht om voortgangvan de professionele ondersteuning aan de SUS. Ook heeft het CDA de wethouder verzocht om opcorrecte wijze te communiceren met het dagelijks bestuur van de SUS.Het CDA is dan ook zéér content met de door het College nu toegezegde subsidie voor 2018.Het CDA wenst de SUS veel succes met de door hun te organiseren activiteiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.