27 september 2017

Toch BTW voor afname diensten Buch

Gemeenten die ambtelijk fuseren, moeten toch weer btw gaan betalen over diensten die zij afnemen van het gezamenlijk ambtenarenapparaat. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer geschreven. 

Koepelvrijstelling
De gemeenten pleitten jarenlang tegen btw heffing voor samenwerkende gemeenten. Aanvankelijk met succes. In januari 2016 werd de zogeheten 'verruimde koepelvrijstelling' van kracht. Door de koepelvrijstelling hoeft een zelfstandig samenwerkingsorgaan geen btw te berekenen aan de aangesloten gemeenten. 

Duidelijk
Staatssecretaris Wiebes meende dit te kunnen doen op grond van een openbaar document van het btw-comité van de Europese Commissie. Daarin werd - volgens Wiebes onverwacht en duidelijk - gesproken over een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling dan in Nederland het geval was. Daarop besloot de staatssecretaris dat de koepelvrijstelling voor de dienstverlening van fusieorganisaties zou gelden als gemeenten die dienst voor 70 procent of meer gebruiken voor onbelaste overheidsactiviteiten. 

Overgangsregeling
De verruimde koepelvrijstelling bleek echter in strijd met de Europese btw-richtlijn. In mei dit jaar tikte het Europese Hof van Justitie Luxemburg op de vingers wegens het onterecht toekennen van soortgelijke btw-koepelvrijstellingen. Wiebes kon weinig anders dan de vrijstelling weer terugdraaien. Om de gemeenten de gelegenheid te geven hun contracten en hun administratie op orde te brengen, wordt een overgangsregeling gehanteerd. Die regeling loopt tot 1 januari 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.