01 maart 2022

Leefbaarheid. Het begint met jouw stem!

De gemeente beslist over veel zaken. Wonen, verkeer, natuur, leefbaarheid en veiligheid. Onze CDA raadsleden en leden in de advies commissies zijn hier voortdurend mee bezig.

Het CDA is begaan met onze leefomgeving. Het groene Uitgeest. De ligging tussen stad, kust en platteland. De uitstekende verbindingen, via wegen  en spoor. De nabijheid van Schiphol.  Dit alles met al zijn lusten en lasten. Hierbij moeten uitdagende keuzes worden gemaakt.

Leefbaarheid houdt niet op bij de grenzen van Uitgeest. Denk aan de problematiek rondom Tata. En geluidsoverlast van Schiphol houdt zich ook niet aan gemeentegrenzen!

Er worden voortdurend discussies gevoerd en beslissingen genomen en politieke partijen verschillen  van mening.  Maar de keuzes die de gemeente maakt beginnen bij jouw stem. En dat is terecht, want het is tenslotte jouw leefomgeving.

Jouw stem bepaalt de samenstelling van de gemeenteraad. Toch maar CDA dus!

“. . . samen komen we verder ”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.