04 februari 2022

Wat moet er gebeuren ten opzichte van de veiligheid in Uitgeest?

Ik vraag regelmatig aandacht voor meer handhaving op gebied van openbare veiligheid. Tegen parkeerhinder, overlast van hangjongeren, drugshandel op diverse (bekende!) plekken, afvaldumping etc. moet actief worden opgetreden. Dat vereist naast de twee fulltime wijkagenten uitbreiding van de BOA inzet.

Qua veiligheid ziet het CDA graag dat er een wandelpad wordt aangelegd op de verhoogde kant van de Lagendijk richting Broekermolen. Dit pad kan worden doorgetrokken tot aan het Zwaansmeer oeverpark.

Vooral voor mensen met rollators, kinderwagens en rolstoelgebruikers kan de voetgangersvriendelijkheid in het oude dorp worden verbeterd.

De N203 is de onveiligste N-weg in Noord-Holland! Op korte termijn pleit het CDA voor verlaging van de maximumsnelheid en permanente snelheidscontrole op dit traject. Op langere termijn streven wij naar een rechtstreekse aansluiting vanaf Castricum op de A9. Ik heb  hierover nauw contact met de gemeente Castricum.  Hierna kan de Provinciale weg worden afgewaardeerd tot een fietsstraat, en komen er bij het station mogelijkheden voor woningbouw.

Jack Zwarthoed – lijsttrekker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.