01 maart 2022

Wordt plaatselijk lid

Sinds enige tijd kunnen Uitgeesters die de plaatselijke politiek goed volgen, maar minder belangstelling hebben voor de landelijke politiek, ook lid worden van het plaatselijke CDA in Uitgeest. Zij zijn dan geen lid van het landelijke CDA, maar horen wel bij onze plaatselijke afdeling waar zij over alles mee kunnen praten en overal bij kunnen zijn. Als u ons dorp een goed hart toedraagt en mee wilt denken en besluiten over wat er in Uitgeest moet gebeuren, kunt u zich bij ons aansluiten.

Wat houdt het plaatselijke lidmaatschap in?

  1. U kunt al onze vergaderingen bijwonen;
  2. U krijgt alle brieven en mails van onze plaatselijke afdeling;
  3. U wordt uitgenodigd bij al onze plaatselijke activiteiten.

Het plaatselijke lidmaatschap kost € 15,00 per jaar. Als u meer wilt weten over onze plaatselijke afdeling verwijzen wij u naar onze website ‘CDA Uitgeest’.  Als u zich op wilt geven als plaatselijk lid kunt u contact opnemen de heer Cor Duinmaijer, secretaris/penningmeester,  tel: 06 53783657 of de heer Kees Hansen, tel: 06 13485461.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.