Asbest is een groot probleem in Overijssel, meer dan in andere provincies. Het is de ambitie van de Provincie Overijssel dat Overijssel in 2024 zoveel mogelijk asbestvrij is. Het is Rijksbeleid dat er vanaf 2024 geen asbest meer mag zitten in daken van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Het CDA is van mening dat er nog veel moet gebeuren om beide doelstellingen te behalen. Met name het stimuleren van particulieren om asbest te verwijderen is essentieel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.