Het is belangrijk dat bij nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bij woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen, zuinig wordt omgegaan met de beschikbare ruimte. Het gebruik van ruimte buiten het stedelijk gebied mag alleen als de behoefte is aangetoond in de regio. Ook moet duidelijk zijn dat er geen ruimte meer is binnen het stedelijk gebied. Dit beleid heet „de ladder voor duurzame verstedelijking“.  Het CDA staat achter deze ladder. Maar de manier waarop dit Rijksbeleid nu wordt uitgevoerd baart het CDA zorgen. Veel bestemmingsplannen in Overijssel sneuvelen bij de Raad van State. De provincie kan de gevolgen beperken, door regionaal overleg te organiseren tussen gemeenten. Ook moet de provincie naar de mening van het CDA bij de Minister van Infrastructuur & Milieu de consequenties van het beleid onder de aandacht brengen. Bij de evaluatie van de ladder in 2016 moet worden onderzocht of die gevolgen kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld door alleen omvangrijke plannen te toetsen aan de ladder.

Bekijk hier de Ladder Duurzame Verstedelijking 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.