02 mei 2019

AV CDA Overijssel 20 mei met Annie Schreijer-Pierik en Rutger Ploum

Op maandag 20 mei a.s. zijn onze nieuwe partijvoorzitter Rutger Ploum en Annie Schreijer-Pierik, kandidaat nr. 4 voor de verkiezingen van het Europees Parlement te gast bij de Algemene Vergadering die om 19.30 uur begint in Het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden.

Donderdag 23 mei mogen we weer naar de stembus. De vraag is: houdt CDA Overijssel een vertegenwoordiger in het Europees Parlement of niet? De Overijsselse kandidaat, Annie Schreijer-Pierik staat op plaats 4 van de kandidatenlijst. Erg belangrijk voor onze streek, want Overijssel heeft veel te maken met EU-beleid voor landbouw, platteland, subsidies, enz.

Rutger Ploum is sinds het partijcongres van februari jl. voorzitter van het CDA. Zijn inzet is er met ‘Verdiepen, Vernieuwen en Verbreden’ speciaal op gericht om het CDA fit te maken voor 2030/2040. Rutger: ‘Luisteren; visie ontwikkelen; oog hebben voor anderen; zorgen dat we goed met elkaar omgaan. Het zijn allemaal belangrijke taken en opgaven voor ons en voor mij, als uw nieuwe voorzitter. 

De vergadering begint met een kort huishoudelijk deel waarin we onder andere stilstaan bij wisselingen in de Staten en de Waterschappen en de bestuurswisselingen.

Iedereen is van harte welkom!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.