11 november 2019

CDA heeft veel vragen over stopzetting gebiedsproces Natura 2000 Wierdense Veld

Het CDA wil duidelijkheid over de toekomst van agrariërs rondom het Wierdenseveld en industrieterrein ‘t Lochter 3 bij Nijverdal. Woordvoerder Jeroen Piksen stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het bericht dat het gebiedsproces Natura2000 Wierdense veld is stopgezet

Onzekerheid
“We hoorden vorige week dat het gebiedsproces door de provincie wordt stopgezet omdat het behalen van de natuurhersteldoelen sterk afhankelijk is van de drinkwaterwinningen Wierden en Hoge Hexel. De provincie wil nu samen met het ministerie van LNV eerst onderzoeken hoe de drinkwatervoorziening en Natura 2000 doelen zich verhouden. Over de gevolgen voor de omgeving is door het college niets gemeld en dat vinden we zorgelijk. De agrarische bedrijven die vlak bij het gebied liggen blijven nog langer in onzekerheid met alle economische en sociale gevolgen van dien. Hetzelfde geldt industrieterrein Groot ‘t Lochter 3 in Nijverdal. Potentiële kopers van grond worden afgeschrikt omdat de onzekerheid over het verkrijgen van een omgevingsvergunning te groot is”, legt Jeroen Piksen uit.    

Snel zorgen voor duidelijkheid
Het CDA vraagt van GS alles in het werk te stellen snel duidelijkheid te geven over het vervolg van het gebiedsproces en de wateronttrekking. De eerste zorg voor het CDA is dat er zo spoedig mogelijk een eind komt aan de ontwrichtende onzekerheid voor de boeren in het gebied. De beantwoording van de vragen duurt maximaal zes weken. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.