19 oktober 2019

CDA leden willen discussie over groei luchtvaart

Verschillende CDA leden uit Gelderland en Overijssel dienen tijdens het CDA-congres op 9 november een resolutie in omdat zij vinden dat het CDA zich terughoudender op moet stellen als het gaat om de groei van de luchtvaart. De indieners van deze resolutie roepen de Tweede Kamerfractie op zich uit te spreken tegen groei van de luchtvaart onder de huidige omstandigheden.“Vooral nu we als land aan de bak moeten om het stikstofprobleem op te lossen en CO2 uitstoot terug te dringen, vinden we het lastig uit te leggen dat het CDA wel doorgaat met plannen die de groei van de luchtvaart stimuleren. Volgens ons past dat niet bij het rentmeesterschap waar we als CDA voor staan. Daarover willen we graag met de CDA leden in gesprek tijdens het congres”, aldus de indieners.   

Wachten op duidelijkheid
De resolutie roept op te wachten op meer duidelijkheid over het advies van de commissie Remkes op het gebied van luchtvaart. Daarnaast is het nodig dat een geldige ontheffing van de Natuurbeschermingswet wordt afgegeven in de Luchtruimvoorziening. Dat is op dit moment niet het geval. De indieners zijn niet tegen luchtvaart, wel tegen uitbreiding groei onder de huidige omstandigheden. De stikstofproblematiek en het verminderen van Co2 uitstoot is een verantwoordelijkheid voor alle sectoren. Tot heden lijkt de luchtvaart daarin ontzien te worden. 

25 leden
Arjan Spaans (CDA lid Zwolle) gaat de resolutie namens vele leden indienen, waaronder Elleke Steenbergen, Bert Vroon, Bouwien Rutten en Jeroen Piksen uit Overijssel en Daisy Vliegenthart-Goedhard en Harry Kremer uit Gelderland. De Statenfracties van Overijssel en Gelderland steunen de resolutie. Een resolutie kan door CDA leden worden ingediend, als het tenminste 25 leden betreft.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.