12 juli 2019

CDA: “Winning uit kleine gasvelden moet zo snel mogelijk worden afgebouwd”

Deze week berichtte RTV Oost over de kleine gasvelden in de kop van Overijssel die versneld worden leeggehaald. Dit gebeurt terwijl de minister juist heeft aangegeven ook de gaswinning in deze velden langzaam af te bouwen. Gezien de problematiek rond de gaswinning en eerdere toezeggingen die door het college van GS zijn gedaan, heeft het CDA samen met de fracties van GroenLinks en PvdA vragen gesteld aan GS.

Gaswinning afbouwen
De fracties willen onder andere weten of het bekend was dat er meer gas gewonnen wordt dan is afgesproken en welke risico’s dit met zich meebrengt. Wim Duitman, woordvoerder Milieu en Energie van het CDA: “De inwoners rond de winningslocaties in de Kop van Overijssel maken zich zorgen. We willen weten hoe de communicatie met hen wordt opgepakt. Dit kan al een deelvan de onrust wegnemen. Belangrijker is, dat er door de minister is toegezegd dat de gaswinning wordt afgebouwd de komende jaren, óók die uit de kleine velden in Overijssel. Ik weten welke mogelijkheden GS heeft om het afbouwen van de gaswinning zo snel mogelijk in gang te zetten.”

Strafrechtelijk onderzoek
Het OM is al maanden bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de versnelde gaswinning in Overijssel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd, omdat er tot 3 maal zoveel wordt gewonnen als dat er in het winningsplan stond. De fracties willen weten of dit bij de provincie bekend was en wat dit betekent voor de toekomst van gaswinning in Overijssel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.