Ideensammlung - Solarenergie
08 oktober 2019

PROGRAMMA BEKEND: expertmeeting Energie op 14 oktober

Met zijn allen hebben we een flinke klus te klaren.  Overstappen op groene energie, energie besparen en waar mogelijk het terugdringen van de uitstoot van CO2, het realiseren van klimaatdoelen en aan de slag met de Regionale Energie Strategieën die zijn opgesteld door het Rijk. Ga er maar aan staan!
Er zijn vele kleine en grote initiatieven. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties pakken de handschoen goed op. Samen proberen we alle inwoners van Overijssel te informeren en uit te leggen waarom we anders om moeten gaan met onze energievoorziening. Als politieke partij signaleren we dat het vooral in de samenwerking nóg beter kan.

Om u te inspireren en te informeren over mogelijkheden, ervaringen, initiatieven en ontwikkelingen organiseert CDA Overijssel op maandag 14 oktober een Expertmeeting ENERGIE. U bent tussen 13:00 uur en 17:00 uur van harte welkom in Het Centrum in Nijverdal. Deelname aan deze dag is gratis. Neem vooral ook iemand mee!

Het programma
12.30 uur inloop
13.00 uur Openingswoord door dagvoorzitter Bouwien Rutten en voorstelrondje organisatoren.
13.15 uur tot 14.45 workshops in twee rondes. Ter plekke kunnen deelnemers twee workshops kiezen. De workshops worden verzorgd door Enexis, Cogas, het Oversticht, Friesland Campina en de provincie Overijssel. De volgende thema’s komen aan de orde: 

  • Energie opwekken in het buitengebied
  • Infrastructuur en netwerkcapaciteit van hernieuwbare energie
  • Energie landschappen van de toekomst
  • Regionale Energie Strategieën

15:00 uur - 17:00 uur
Na de interactieve workshops starten we met het plenaire deel. Hierin een aansprekende lezing over groene waterstof door drs. Jan-Jaap Aué, directeur Entrance Groningen en lector aan de Hanze Hogeschool. Laurens de Lange, groepsdirecteur bij Unica en voorzitter VNO-NCW Zwolle, neemt ons mee in het realiseren van energiebesparing. Mooi voorbeeld is het buurtproject uit de gemeente Losser, inwoner Marinus Doosje vertelt daarover

Aan het eind van de middag nemen Gedeputeerde Tijs de Bree en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en wethouder Evelien Zinkweg plaats op de rode sofa. Zij worden door dagvoorzitter Bouwien bevraagd over de financiële gevolgen van groene energie voor de inwoner maar ook over de vele (mooie) uitdagingen die op ons pad komen de komende jaren. Het wordt een energieke middag, vol met inspirerende gesprekken en verhalen. Bent u er ook bij? Aanmelden kan via knop aan de onderkant van deze pagina.  

Tot 14 oktober!
 
Bouwien Rutten  en Wim Duitman, CDA Overijssel
Elleke Steenbergen, CDA Olst-Wijhe
Hubert Stevelink, CDA Tubbergen
Arjan Spaans en Inge Maartje Pieneman, CDA Zwolle
 

Alle praktische info op een rijtje 
Wanneer:        14 oktober 2018
Tijdstip:           van 13:00 uur tot 17:00 uur 
Locatie:           Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal

 

 

De workshops

Landschappen van de Toekomst
door Tim Vredeveld van Het Oversticht
Onze leefomgeving is met mensenhanden gemaakt. De komende tijd komen er grote uitdagingen af op die leefomgeving. Zowel op het gebied van aanpassingen om klimaatverandering tegen te gaan en om te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen. Het Oversticht neemt u mee in de landschappen van de toekomst. Hoe realiseren we de energietransitie met aandacht voor (ruimtelijke) kwaliteit? Welke landschappen zijn geschikt(er) om grootschalig energie op te wekken? En wat betekent dat voor andere opgaven zoals de toekomst van landbouw en wonen in het buitengebied? Samen met u gaan we op zoek naar voorbeelden uit de regio die we in het zonnetje kunnen zetten!’ Vast inspiratie opdoen? Check deze video

Opwekken van duurzame energie op het boerenland
door Rene van der Linden van FrieslandCampina
René van der Linden werkt bij FrieslandCampina als project manager Farm Energy. Melkveebedrijven hebben met grote staldaken, open gebieden en mest op het bedrijf mooie kansen om duurzame energie op te wekken. René neemt u mee in de activiteiten die FrieslandCampina onderneemt om zijn leden te ondersteunen bij de opwek en verwaarding van duurzame energie. 

Regionale Energie strategieën
door Judith Compagner en Coen Hanschke van de provincie Overiijssel

info volgt 

Infrastructuur en netwerkcapaciteit van hernieuwbare energie
door Gerald de Haan van Cogas en Martin Linders van Enexis

Wat betekent de energietransitie voor de energie-infrastructuur? Gerald de Haan, algemeen directeur van Cogas en Martin Linders, strategisch adviseur energietransitie bij Enexis, gaan elk in een eigen workshop met u in gesprek over de samenhang tussen gasnetten, elektriciteitsnetten en warmtenetten. Welke rollen zien zij en ziet u voor inwoners, provincie, gemeenten en netbeheerders?

 

De keynotes

‘Waterstof, Hype or Hope’ 
door Jan Jaap Aué van EnTranCe, Centre of Expertise Energy

Waterstof staat momenteel in brede belangstelling. Volgens sommige mensen een doorbraak in de energietransitie, volgens anderen een hype. Wat is er verandert in de afgelopen jaren dat de waterstofeconomie daadwerkelijk een kans zou kunnen maken? Jan-jaap Aué, lector waterstoftoepassingen en directeur van EnTranCe, Centre of Expertise Energy aan de Hanzehogeschool Groningen, zal u meenemen in de wereld van grijze, blauwe en groene waterstof. Voor het maken van (duurzame) groene waterstof, is andere duurzame energie nodig. Bijvoorbeeld door het grootschalige produceren van duurzame stroom door zonne- of windenergie.  Waterstof kan ons helpen duurzame energie op te slaan voor de juiste momenten, maar ook om duurzame energie te transporteren naar andere plekken.  Daarnaast kan het oplossingen bieden voor emissieloos rijden. Hoe kijken consumenten en bestuurders aan tegen waterstof, welke vraagstukken zijn nog op te lossen en welke kansen kan het ons bieden? 

Quickwins in energietransitie
door Laurens de Lange, Unica

“In de energietransitie zijn er quick wins die op korte termijn tot resultaat leiden door reductie energieverbruik en daarmee reductie CO2-uitstoot en economisch voordeel. “waterzijdig inregelen” van installaties in woningen is er zo een: energieverbruik en -kosten kunnen tot 20% worden verlaagd. De reden dat dit tot op heden weinig gebeurt is omdat de daarvoor benodigde competenties verdeeld zijn over bedrijven, onderwijs en overheid. Slagen we er in deze samenwerking tussen deze drie te realiseren dan gaan we deze quick win behalen.“

Marinus Doosje, initiatiefnemer uit Losser

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.