31 oktober 2019

Provincie moet natuurherstelmaateregelen N2000 ruim van te voren melden

Natuurbeheerorganisaties hoeven geen vergunning meer aan te vragen als zij natuurherstelwerkzaamheden gaan uitvoeren in Natura2000 gebieden. Dat is geregeld nu de omgevingsverordering opnieuw is vastgesteld door Provinciale Staten. Het CDA vindt het van groot belang dat inwoners en bedrijven hiervan op tijd de hoogte zijn en in het uiterste geval nog actie kunnen ondernemen.

Goed informeren
Woordvoerder Bart van Moorsel: "Ik ben blij dat na een wekenlange discussie ons voorstel is aangenomen om onze inwoners goed te informeren bij de start van werkzaamheden in Natura2000 gebieden. Dat is winst voor de natuur voor de democratie en voor een transparant bestuur!

De meldingen zijn straks te vinden op www.allebekendmakingen.nl  en in de regionale huis-aan-huisbladen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.