27 november 2019

RES: Realistische verdeling van zon en wind en volop aandacht voor participatie en draagvlak

Een realistische verdeling van zon en wind in de twee RES gebieden waarbij volle aandacht voor participatie en draagvlak. Draagvlak uit zich ook door betrokkenheid. Initiatieven van onderop koesteren. Dit is niet alleen het zenden van informatie naar inwoners. Maar in eenvoudige en toegankelijke taal inwoners bevragen en betrekken. Voorbeelden in Staphorst, Daarle en Noordoost-Twente geven al voldoende weer hoeveel weerstand er kan ontstaan. Dit moeten we aan de voorkant oppakken, niet gaandeweg het proces. Het CDA wil aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, geen verrommeling van het landschap maar op geclusterde wijze zon en wind energie. Eerst de daken vol van bebouwd gebied, bedrijven, grote boerenschuren. Een striktere toepassing van de huidige zonneladder om de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van onze agrarische gronden te beschermen. Dit willen wij zsm verankert zien in de Omgevingsvisie. In de RES-sen is niets terug te vinden van het uitgangspunt voor een striktere toepassing van de zonneladder. Het Rijk heeft hier daartoe wel beleid uitgezet. Het CDA wil absoluut voorkomen dat toewijzing van gebieden en daardoor de kans op verrommeling of toewijzing in gebieden waar we geen zon en/of wind willen ons als provincie Overijssel gaat overkomen. Het is nu het moment om alert te zijn en vast te leggen in welke kaders wij dit gaan doen.Oplossing voor de overbelasting van het energienetwerk. Hier moeten we nu mee aan de slag anders hebben we een grote hoeveelheid nieuwe energie die we niet kwijt kunnen. Opslag van energie is echt van belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.