10 juli 2019

Woordvoerderschappen in de CDA-fractie

Nu het nieuwe coalitieakkoord er ligt en het nieuwe college is geïnstalleerd, komen we weer in ons gewone doen. Onderstaand een overzicht van de portefeuille per fractielid

Statenleden

Bouwien Rutten: (fractievoorzitter) Milieu en Energie en Kwaliteit Openbaar Bestuur

Ben Eshuis: Verkeer en Vervoer, Bestuur en Financiën.

Wim Duitman: Energie en Milieu en Cultuur

Karin van der Toorn: Inrichting Landelijk gebied en Ruimtelijke Ordening en Water

Jeroen Piksen: Inrichting Landelijke Gebied en Bestuur en Financiën

Susan Faal: Regionale Economie en Cultuur

Jerry Blekkenhorst: Regionale Economie en Sociale Kwaliteit

Bart van Moorsel: Regionale Bereikbaarheid, Openbaar vervoer (beide voor West-Overijssel), Ruimtelijke Ordening

Moniek Kleinsman: Regionale Economie en Sociale Kwaliteit

Gedeputeerden:

Eddy van Hijum: Economie, Financiën en Europa

Roy de Witte:  Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.