14 september 2017

2500 inwoners bezochten de provinciale democratiedag

Het Provincie Festival  dat op 9 september plaatsvond was de uitvoering van de door het CDA ingediende motie "doe democratie dag".

Democratie moet je doen
De ruim 2500 bezoekers konden kennis maken met het werk van Provinciale Staten. Ze konden debatteren, democratiespelen ervaren, rondleidingen volgen en deelnemen aan verschillende activiteiten. Ook presenteerden heel veel provinciale organisaties hun activiteiten. De Noabers (direct omwonenden) van het provinciehuis werden persoonlijk uitgenodigd. Al met al hebben 2500 inwoners op deze dag de "democratie" bezocht en ervaren. Woordvoerder Jeroen Piksen, tevens indiener van de motie, is enthousiast: "De dag was een succes. Een geweldig resultaat. Democratie moet je doen want onbekend maakt onbemind. Wellicht is onwetendheid over onze democratie één van de oorzaken dat zo weinig mensen zich betrokken voelen. Om daar iets aan te doen werd het Provincie Festival in en om het Provinciehuis georganiseerd. Nu is het zaak hier een goed vervolg aan te geven, zodat veel meer inwoners van Overijssel in contact komt met de democratie en het werk van de provincie." 

Waarde
Het CDA hecht grote waarde aan een vitale democratie. In het Collegeakkoord is veel aandacht voor " bestuurlijke vernieuwing en kwaliteit van het openbaar bestuur. Overijssel loopt daarmee voorop. Veel mensen ervaren een kloof tussen inwoners, politiek en overheid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.