09 november 2022

7,8 miljoen voor cultureel erfgoed, wolvenschade, vrijwilligers en erfcoaches

Het CDA is blij met het vrijwel statenbrede besluit om volgend jaar in totaal 7,8 miljoen euro uit te trekken voor onder meer het op orde houden van het cultureel erfgoed, het noodfonds energiearmoede voor maatschappelijke organisaties, het blijven inzetten van erfcoaches en het versnellen, verbreden en verdiepen van de vrijwilligersondersteuning.

Aanvankelijk was 4,4 miljoen euro uitgetrokken voor incidentele uitgaven, maar na overleg van alle partijen werd besloten het bedrag op te hogen naar 7,8 miljoen euro. Alle partijen konden voorstellen aandragen, waarna de fractievoorzitters samen besloten hoe het geld verdeeld zou worden. ‘Samenwerken loont. Zo zijn we tot een evenwichtig pakket gekomen’, constateert CDA-fractievoorzitter Ben Eshuis tevreden.

Een van de grotere bedragen (1,2 miljoen euro) gaat naar het cultureel erfgoed in Overijssel. ‘Dit geld is bedoeld om te voorkomen dat cultureel erfgoed verkommert en wellicht zelfs verdwijnt. Dan hebben we het niet alleen over materieel erfgoed, maar ook immaterieel. We willen het DNA van Overijssel behouden, liefst ook verder ontwikkelen’, legt CDA-Statenlid Susan Faal-Takak uit.

Het CDA is ook blij met de 350.000 euro waarmee de inzet van ervencoaches ook voor volgend jaar gegarandeerd is, voor de subsidieregeling voor preventieve beschermingsmaatregelen tegen wolvenschade (250.000 euro) en de 1 miljoen euro voor vrijwilligersondersteuning.

Het gaat om de volgende incidentele uitgaven:

Cultureel erfgoed op orde (1.2 miljoen), subsidieregeling preventieve beschermingsmaatregelen wolvenschade (425.000), voucher-regeling bedrijven en circulariteit (250.000), noodfonds energiearmoede maatschappelijke organisaties (1.5 miljoen), meefinancieren langjarig beheer nieuw aan te leggen of te herstellen groenblauwe dooradering  (1 miljoen), stimuleren positieve gezondheid (300.000), routenetwerken Noordwest-Overijssel (351,503), pilot toegankelijkheid natuurgebieden (110.000), inhuur ambtelijke dan wel juridische ondersteuning voor versnelling bouwaanvragen (500.000), versnellen, verbreden en verdiepen van vrijwilligersondersteuning (1 miljoen), ondersteuning voedselbanken Overijssel (1 miljoen), voortzetten inzet ervencoaches (350.000) en impuls flexibele huisvesting voor o.a. arbeidsmigranten (350.000).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.