01 maart 2018

Bent u klaar voor een actieve rol in de Provinciale Staten of de Waterschappen?

Met de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 net achter de rug, zijn we bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen in 2019. En daarbij hebben we uw hulp nodig! Want de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen zijn volgend jaar maart. Voor beide verkiezingen zoeken wij geschikte kandidaten.

Kandidaat Statenleden 

Het CDA Overijssel zoekt vrouwen en mannen, die veel tijd en energie willen steken in het vertegenwoordigen van de inwoners van de Provincie Overijssel in de Provinciale Staten van Overijssel.
Via onderstaande link vindt u de informatie over de functie Statenlid. U kunt ons altijd benaderen voor aanvullende informatie via [email protected].

Meer informatie Kandidaat Statenlid

Link naar het sollicitatieformulier Kandidaat Statenlid

Kandidaat Waterschapbestuurders 

Ook voor de Waterschappen zoeken wij geschikte kandidaten. In Overijssel zijn in 2019 verkiezingen voor de volgende Waterschappen:

  1. Drents Overijsselse Delta (samen met Drenthe)
  2. Vechtstromen (samen met Drenthe)
  3. Rijn en IJssel (samen met Gelderland)
  4. Vallei en Veluwe (samen met Gelderland)

Samen met de andere provincies stelt de provinciale afdeling de lijsten vast. Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op. Dan koppelen wij u zo snel mogelijk aan de fractievoorzitter van het betreffende Waterschap.

Via onderstaande link vindt u de informatie over de functie Waterschapbestuurder. U kunt ons altijd benaderen voor aanvullende informatie via [email protected].

Meer informatie Kandidaat Waterschapbestuurder 

Link naar het sollicitatieformulier Kandidaat Waterschapbestuurder

Voordracht kandidaten door de gemeentelijke afdelingen

Gemeentelijke afdelingen zijn tot 21 mei 2018 in de gelegenheid maximaal 5 kandidaten voor te dragen voor de Provinciale Staten van Overijssel en maximaal 5 kandidaten voor het Waterschap/de Waterschappen in de betreffende gemeente.

Link naar het voordrachtformulier Staten

Link naar het voordrachtformulier Waterschappen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.