02 april 2016

Bevindingen contra-expertise TU Delft wijzen op zwakke punten onderzoek NAM

Het CDA heeft met interesse de uitkomsten van de contra-expertise door TU Delft  gelezen. Onderzoekers van de universiteit hielden de scenario’s  voor het verwerken van afvalwater die door de NAM zijn geselecteerd om verder te onderzoeken tegen het licht. De contra- expertise legt een aantal zwakke plekken in het onderzoek door de NAM aan de dag. Het CDA hecht grote waarde aan de veiligheid van Overijssel en heeft naar aanleiding van de contra-expertise vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. 

Te weinig aandacht voor monitoring, milieu en draagvlak
Woordvoerder Bouwien Rutten: “In de contra –expertise komt onder andere naar voren dat er veel te weinig aandacht is voor monitoring van het verwerken van afvalwater. Ook de milieueffecten en het draagvlak in de omgeving krijgen volgen de contra-expertise te weinig aandacht. Ik wil weten hoe Gedeputeerde Lievers hier tegenaan kijkt en wat hij met de uitkomsten gaat doen. Daarom heb ik vandaag schriftelijke vragen ingediend”.

Scenario’s
De NAM heeft de vijf alternatieven geselecteerd die in het kader van de herafweging zullen worden onderzocht. De Begeleidingscommissie Herafweging Productiewater Schoonebeek heeft het keuzeproces nauwgezet gevolgd en vindt de keuzes van de NAM op dit moment voldoende duidelijk en transparant. De begeleidingscommissie heft zich laten bijstaan door onderzoekers van de TU Delft. Zij hebben de verschillende scenario’s voor het verwerken van het afvalwater uit Schoonebeek tegen het licht gehouden. Het CDA wil dat de resultaten van deze contra-expertise expliciet worden meegenomen bij het verdere onderzoek door de NAM.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.