23 april 2016

Bezoek ROC van Twente in teken van menselijk kapitaal

In het kader van "Samen Overijssel" bracht de CDA-fractie een werkbezoek het ROC van Twente in Hengelo. De fractie kijkt terug op een interessant bezoek waarbij veel verschillende onderwerpen de revue passeerden. Met de werkbezoeken wil het CDA de verbinding met de samenleving verstevigen en opsnuiven wat er bij mensen leeft en belangrijk wordt gevonden. Er werd vooral gesproken over de uitdagingen en kansen die er liggen op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en arbreidsmarkt. Tijdens een uitgebreide rondleiding door het imposante en deels monumentale gebouw werd aan tal van onderwijsaspecten aandacht besteed. Er werd gesproken gesproken met medewerkers en studenten. Ook was er een ontmoeting met de Raad van Bestuur.

Houdt aandacht voor 'menselijk kapitaal' Overijssel
In totaal gaan 20.000 Overijsselse jongeren dagelijks naar één van de opleidingen van dit ROC. In Twente heeft ongeveer 50% van de beroepsbevolking een MBO-opleidingsniveau. Voor steeds meer beroepen is er een hogere kwalificatie nodig om op langere termijn als werknemer op de arbeidsmarkt inzetbaar te zijn. Doorlopende educatie is nodig, waarbij inzet nodig is van zowel de werknemer, bedrijf en overheid. De provincie Overijssel subsidieert daarom de "human capital agenda". Hiermee wordt de ontwikkeling van de regionale (kennis)economie gestimuleerd .Deze wordt in toenemende mate bepaald door dek aanwezigheid van menselijk kapitaal. Ook tijdens de ontmoeting met de Raad van Bestuur werd hier uitgebreid over gesproken. Onder andere "uitval Zonder kwalificatie", de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, instroom in de technische beroepsopleidingen, internationalisering en innovatie kwamen aan bod.

Samenwerking belangrijk voor toekomst
Het bedrijfsleven onderkent steeds meer het nut en noodzaak van samenwerking met onderwijsinstellingen. Zo worden bijvoorbeeld kostbare lesmaterialen zoals moderne draaibanken en robots aan de school ter beschikking gesteld. Ook wordt er steeds meer kennis gedeeld. Voor Overijsselse bedrijven staat groei onder druk door een steeds groter wordend tekort aan vooral technisch personeel op alle onderwijsniveaus. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven nu en in de nabije toekomst is van doorslaggevende betekenis voor een gezonde Overijsselse economie. Hiervoor is blijvende aandacht nodig van bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.