06 december 2020

Brede steun voor motie fietstunnel N35 bij Haarle

Een brede coalitie van CDA, VVD, PvdA, Forum voor Democratie, CU, D66, SGP, Fractie Mooi Overijssel en Groep Schönbaum, dient komende woensdag in Provinciale Staten van Overijssel een motie in met een pleidooi om een veilige ongelijkvloerse fietsoversteek te maken over of onder de N35 bij Haarle.

Eind november kwam na een jarenlange lobby het besluit van de minister en de regio om de N35 op te waarderen en samen 200 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit is een mooi resultaat en leidt tot een forse verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de doorstroming op en rond de N35. In dit besluit was echter niets geregeld over een veilige oversteek voor fietsers, in het bijzonder de schoolgaande jeugd in Haarle.

De inwoners in Haarle hebben voorkeur voor een tunnel, maar als mocht blijken dat een viaduct voor fietsers een betere oplossing is, dan blijft dat ook dat nog een optie als het aan de indieners ligt. Wellicht valt de oversteek grotendeels te financieren vanuit verschillende budgetten die nog beschikbaar zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N35.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.