14 juli 2018

CDA benieuwd naar kansen waterstofgas Overijssel

In de discussie rond het gebruik van alternatieven voor Gronings aardgas, wordt vaak gesproken over waterstofgas. De CDA Statenfractie wil graag meer informatie over de mogelijkheden van deze vorm van hernieuwbare energie. Daarom heeft woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Proefproject
“We hebben als CDA- fractie begin juli een interessant werkbezoek gebracht aan Cogas in Almelo. Tijdens dat bezoek werd duidelijk dat Cogas geïnteresseerd is in een pilot met waterstofgas in een bestaande woonwijk. Wij zijn als fractie erg blij met zulke signalen uit de markt en willen graag van de provincie weten of zij bereid zijn hieraan mee te werken. Om de discussie over op welke manier deze vorm van energie een bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen moeten we wel eerst goed weten waar we het over hebben. Ik heb deze vragen gesteld om helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn in Overijssel”, aldus Bouwien Rutten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.