11 december 2017

CDA: “Benut uitnodiging minister, ga in gesprek voor veiligere N35"

Steeds meer seinen gaan op groen voor een goede en grondige aanpak van de N35. In de Tweede Kamer is een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om de N-wegen die van het Rijk zijn zoals N35 aan te pakken. Daarnaast heeft Minister van Nieuwenhuizen aangegeven dat zij open staat voor de regio als deze met gewijzigde plannen voor de N-wegen komen. “Nu is het zaak dat we als regio in actie komen en de uitnodiging van de minister met beide handen aannemen om tot een goede oplossing te komen voor de knelpunten bij Mariënheem, Haarle en Laag Zuthem”, aldus woordvoerder Verkeer en Vervoer Bart van Moorsel.

Voorstel voor Mariënheem
Tussen de betrokken gemeenten, provincie en het Rijk is nu een bestuursovereenkomst waarin is afgesproken dat er 15 miljoen beschikbaar is voor het oplossen van knelpunten op de N35. De provincie Overijssel neemt 10 miljoen daarvan voor haar rekening. De Staten hebben met een motie het college van GS de opdracht gegeven in te gaan op de uitnodiging van de minister en in het kader van de bestuursovereenkomst een aangepast voorstel te doen voor het oplossen van de knelpunten op N35 te beginnen in Mariënheem.

Oplossingen
Bart van Moorsel: “In deze bestuursovereenkomst staan oplossingen die niet optimaal zijn, en deels ook op weinig draagvlak kunnen rekenen. De kruisingen in deze rijksweg worden voor veel geld aangepakt maar fietsers moeten nog steeds oversteken tussen de vrachtauto’s en auto’s door. Eigenlijk moeten kruisingen op wegen zoals de N35 van een viaduct voorzien zijn, maar daar is geen geld voor. Dan wil je toch tenminste een rotonde, maar daar is te veel verkeer voor. Dan zou je kunnen kiezen voor verkeerslichten, maar dan is doorstroming een probleem. Het compromis lijkt nu een bajonetkruising (een kruispunt met twee, t-splitsingen die ervoor zorgen dat het rechtdoor gaande verkeer moet afremmen) en dit is ook niet echt een verkeersveilige oplossing. Zeker niet voor de fietsers die moeten oversteken. Vooral in Mariënheem, in Haarle waar fietsende kinderen op weg naar school 4x per dag die weg moeten oversteken en in Laag Zuthem op de kruising met de Hagenweg. Het Rijk is aan zet en de uitnodiging van de minister brengt de oplossingen die we met zijn allen zo graag willen toch weer een stapje dichterbij”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.