31 maart 2021

CDA blij met asbestregeling provincie Overijssel

Het CDA is blij met de financieringsmogelijkheden asbestdaken. Provinciale Staten stemden vandaag in met het voorstel om € 6,25 miljoen te reserveren voor het asbestdakenfonds waardoor volop ingezet kan worden om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren.

CDA-Statenlid Marieke Blom vindt het een goede zaak dat de provincie zich blijft inzetten van het verwijderen van asbestdaken. Zo worden eigenaren financieel in staat gesteld om hun asbestdak te saneren.

“Hiermee wordt invulling gegeven aan aangenomen motie Asbest eraf, Zon erop die wij als CDA met andere partijen afgelopen zomer hebben ingediend.” Voor het CDA is het vooral van belang dat deze regeling beschikbaar is voor zowel bedrijven als particulieren. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd hierover de Staten te blijven informeren.

Dat deze asbest regeling ook bijdraagt aan de ambitie om, met het plaatsen van zonnepanelen op dak, landbouwgrond te ontzien is positief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.