28 oktober 2020

CDA stemt in met schaderegeling bewoners kanaal Almelo-De Haandrik

Het CDA is blij dat vanavond een besluit is genomen door Provinciale Staten over een regeling waardoor de schade aan de huizen en bedrijven langs het kanaal Almelo-De Haandrik door de provincie kan worden vergoed. Dit biedt veel duidelijkheid aan de bewoners. Ook was er gelukkig brede steun voor de aanpassingen van het voorstel.  Zodat bewoners, die er aanvankelijk buiten zouden vallen, nu toch in aanmerking komen voor een vergoeding van de schade aan hun huis.

Het besluit van vandaag was een gevolg is van een besluit van Provinciale Staten op 1 juli om niet akkoord te gaan met het oorspronkelijke voorstel om aan veel gedupeerden alleen een lening te geven. Er was toen onvoldoende draagvlak voor het voorstel van het CDA om de lening om te zetten in een gift. Helaas heeft het vier maanden vertraging opgeleverd, maar nu ligt er wel een unaniem besluit dat recht doet aan de verantwoordelijkheid van de provincie.

Het CDA heeft in het debat het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen vooral de menselijke maat bij het afhandelen van de schades in het oog te houden. Voorkomen moet worden dat de provincie zich terugtrekt achter een wal van wetten en regels en de menselijke maat bij de uitvoering uit het oog verliest. ‘Dat geldt vooral voor het traject van de beoordeling van de schade en de wijze waarop de schade wordt vergoed. We zullen dat ook na vandaag blijven volgen’, aldus woordvoerder Bart van Moorsel. Ook is er een mooi compromis gevonden om toch nog aanvullend onderzoek te doen naar het faalmechanisme, hoe de problemen langs het kanaal zijn ontstaan. De motie van Mooi Overijssel werd ook door het CDA gesteund. ‘Er was vandaag sprake van veel samenwerking binnen Provinciale Staten om tot een goed eindresultaat te komen.’

Provinciale Staten hebben vandaag ook ingestemd met het voorstel van het CDA om de Rekenkamer te vragen een onderzoek te doen naar de besluitvorming over het verruimen van het kanaal Almelo-De Haandrik en de uitvoering van de werkzaamheden in de afgelopen tien jaar. Van Moorsel: ‘Het is belangrijk dat we met elkaar bereid zijn in de spiegel te kijken en dat er lessen worden geleerd. Mogelijk kunnen we daarmee problemen in de toekomst voorkomen. De Rekenkamer Oost-Nederland kan ons daar goed bij helpen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.