27 maart 2017

CDA blij met maatwerk voor vestiging bedrijven

Het CDA heeft bij de behandeling van de omgevingsvisie gevraagd om maatwerk bij het vestigen van bedrijven die van buiten de gemeente komen. In de omgevingsvisie gelden hiervoor strenge regels. Het CDA vindt dat er in bijzondere gevallen in het belang van de werkgelegenheid maatwerk geleverd moet kunnen worden. Afwijken van de regels moet in sommige gevallen kunnen.  In de commissiebehandeling bleek dat dit maatwerk nu geleverd wordt.

“Het CDA vindt het belangrijk dat bedrijven zich kunnen vestigen op het bedrijventerrein dat zij wensen, als bijvoorbeeld de samenwerkingspartners op hetzelfde bedrijventerrein zijn gevestigd. Met de huidige regels in de omgevingsvisie leek dat niet mogelijk te zijn, maar gelukkig kon gedeputeerde Van Hijum (CDA) aangeven dat die ruimte er wel degelijk is en dat deze ruimte ook al wordt benut” legt woordvoerder Ruimtelijke Ordening Bart van Moorsel uit. 

Brink XL van Hardenberg naar Enter
Gedeputeerde Van Hijum gaf een voorbeeld van hoe de provincie maatwerk levert aan bedrijven die zich willen nieuw vestigen op een specifiek bedrijventerrein. Transport bedrijf Brink XL met twee vestigingen in Hardenberg en Goor wilde graag één nieuwe vestiging betrekken in Enter. Door het ogenschijnlijk gebrek aan directe lokale binding, leek dit onmogelijk te zijn. Toch is het mogelijk dat Brink XL een nieuwe pand mag betrekken op het industrieterrein van hun keuze. Het is mogelijk door een goede motivering van deze specifieke situatie binnen de kaders van de omgevingsverordening. “Het CDA is blij te horen dat de provincie op deze wijze ruimte biedt aan ondernemers. Voor de werkgelegenheid in Overijssel is het een goede zaak dat we op deze manier kunnen zorgen dat bedrijven zich ook daadwerkelijk in onze mooie provincie vestigen en niet besluiten toch ergens anders neer te strijken”,  aldus van Moorsel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.