Flock of sheep grazing on Ermelo Heath
30 mei 2023

CDA constateert probleem met subsidie schaapskudde Sallandse Heuvelrug

Het CDA heeft zich eerder sterk gemaakt voor het behouden van de schaapskuddes op de Overijsselse heidevelden, hetgeen resulteerde in een provinciale subsidieregeling die de herders van zeven schaapskuddes zekerheid moet bieden tot 2030. Alleen blijkt de werkelijkheid weerbarstiger, want de CDA-fractie in Provinciale Staten verneemt nu dat er ondanks de mooie subsidieregeling problemen zijn met de vergoeding voor de schaapskudde die graast op de Sallandse Heuvelrug.

‘We maken ons daar zorgen om. Vandaar dat we Gedeputeerde Staten om uitleg en een oplossing vragen. Ook willen we weten of dit ook bij de andere zes schaapskuddes in onze provincie speelt’, aldus CDA-fractievoorzitter Rick Brink. Hij heeft hier inmiddels schriftelijke vragen over gesteld.

De schaapskuddes zorgen voor het onderhoud van de heide en ze bevorderen daarmee de biodiversiteit. Schaapskuddes met hun herders en honden vormen tevens een fantastische toeristische attractie en ze zijn heel geschikt voor natuureducatie.

Het gaat om de volgende vragen:

  • Herkent u zich in het feit dat er problemen zijn rond de vergoeding van de schaapskudde die graast op de Sallandse Heuvelrug?
  • Speelt de problematiek allen bij deze specifieke kudde? Of speelt het probleem breder?
  • Zijn er gesprekken met betrokkenen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.