02 februari 2022

CDA dringt aan op haast maken met legalisatie PAS-melders

Het CDA maakt zich ernstig zorgen om de bedrijven die te goeder trouw en geheel volgens de toen geldende regelgeving op basis van een PAS-melding hun bedrijf hebben aangepast en nu niet over de vereiste vergunningen beschikken. De provincie gedoogt dit omdat de minister legalisatie van de PAS-melders binnen drie jaar heeft toegezegd, maar een uitspraak van de rechter in Zwolle heeft de situatie vorige week op scherp gezet. De rechter vindt namelijk dat de provincie moet handhaven.

Er worden veel meer PAS-melders voor de rechter gedaagd om het ontbreken van de vereiste vergunningen. ‘Wij zien met lede ogen aan hoe angst en onzekerheid weer aangewakkerd worden bij met name de agrarische familiebedrijven met een PAS-melding’, zegt CDA-statenlid Jeroen Piksen.

Zijn fractie dringt er bij gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher op aan om, zo mogelijk samen met andere provincies, er bij de minister op aan te dringen om niet langer te wachten met het legaliseren van de PAS-melders, maar dit zo mogelijk ‘per direct’ te doen. Het CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, onder meer om te weten te komen hoeveel PAS-melders er in de provincie Overijssel zijn. Ook wil het CDA bespreken wat de provincie zelf kan doen om de PAS-melders te legaliseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.