05 maart 2021

CDA eist duidelijkheid over risico’s afvalwaterinjectie

Er moet snel duidelijkheid komen over de risico’s van het injecteren van afvalwater van olieboringen in Noordoost-Twente, vooral nu bekend is geworden dat een injectieput in Rossum vanwege een mankement - een gescheurde buitenbuis - wordt gesloten. Provinciale Staten nam woensdag 3 maart unaniem een motie aan van GroenLinks, CDA en SP waarin Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om op korte termijn de risico’s van de andere injectieputten in kaart te brengen.

‘We willen graag weten waarom die alleen die ene injectieput buiten gebruik wordt gesteld en in hoeverre de overige injectieputten dan wel veilig worden geacht en er geen verontreiniging van het grondwater optreedt’, aldus het CDA-Statenlid Marieke Blom.

Dat er iets mis was met een injectieput werd in november 2019 al door de NAM geconstateerd en ook aan de Tweede Kamer meegedeeld door het ministerie van Economische Zaken. Meer dan alleen de mededeling dat de betreffende injectieput wordt gesloten is tot dusver echter niet bekend, evenmin is duidelijk of de andere putten wel veilig zijn.

Ook de gemeenteraad van Dinkelland heeft z’n ongerustheid uitgesproken over de injectieputten. In een op dinsdag 2 maart unaniem aangenomen motie wordt het college van Burgemeester en Wethouders opgedragen om binnen vijf werkdagen het ministerie van Economische Zaken te verzoeken de afvalwaterinjecties per direct te laten staken. ‘Wij willen dat het injecteren pas wordt hervat nadat is bewijs is geleverd dat de nog in werking zijnde putten veilig zijn en dat ze dat ook in de toekomst zijn. Ook moet dat bewijs door een onafhankelijke organisatie zijn gecontroleerd', zegt het CDA-raadslid Marc Smellink.

De gemeenteraad nam in 2016 eveneens unaniem een motie aan waarin het college werd opgedragen om op alle mogelijke manieren bezwaar te maken tegen het lozen van afvalwater van olieboringen in de gemeente Dinkelland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.