24 januari 2015

CDA: geen belastingverhoging in Overijssel

Het CDA in Overijssel wil de provinciale opslag op de wegenbelasting ook de komende jaren bevriezen. "Belastingverhoging tast het besteedbaar inkomen van onze inwoners aan, treft het midden- en kleinbedrijf en schaadt de ontwikkeling van de regionale economie", stelt CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum. Om de werkgelegenheid te bevorderen wil het CDA daarnaast investeren in een betere bereikbaarheid, het energiezuinig maken van huizen en gebouwen, en het aanpakken van leegstand in winkelcentra en op bedrijventerreinen. 

In de afgelopen jaren werd de provinciale belasting door de zittende coalitie, waarin het CDA de grootste partij is, ook al bevroren. Een gemiddelde automobilist (Volkswagen Golf, benzine) draagt in Overijssel circa 212 euro per jaar bij aan de provinciale kas. Dit is onder het gemiddelde van alle provincies en zo'n 40 euro minder dan in de duurste provincie, te weten Zuid-Holland.

Het CDA ziet de groei van de regionale economie en de werkgelegenheid als belangrijkste opgave voor de komende periode. Herstel van het midden- en kleinbedrijf is hiervoor volgens de christendemocraten cruciaal. "Overijssel kent bovengemiddeld veel familiebedrijven, zij zijn de ruggengraat van onze regionale economie. Als we meer mensen aan een baan willen helpen, moeten we als provincie de investeringen, export en innovatie van deze bedrijven ondersteunen", stelt Van Hijum. Daarnaast moet de provincie volgens de CDA'er werken aan een betere aansluiting van het (techniek-)onderwijs op de behoefte van werkgevers in de regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.