01 februari 2017

CDA: Houdt bij investeringen in marktfondsen oog voor Overijsselse werkgelegenheid

Provinciale Staten besluit over beleid voor verbeteren van werkgelegenheid, inrichting van de provincie en het leefbaar houden van de stad en het platteland. Om dit beleid te kunnen betalen beheert de provincie haar financiën op een zo verantwoord mogelijkheden manier. Tijdens de Statenvergadering van 1 februari heeft Provinciale Staten een besluit genomen over de investeringen in marktfondsen. 

Geld provincie voor werkgelegenheid
Het CDA is in commissie kritisch geweest op de koerswijziging om meer in marktfondsen te investeren. Het CDA vindt dat Overijssels publiek geld zo maximaal mogelijk moet worden gebruikt voor werkgelegenheid in Overijssel. En met een marktfonds zijn daar wat minder zekerheden voor.

"Het CDA heeft een amendement ingediend die er voor zorgt dat er bij de extra investeren in marktfondsen een commitment ligt dat deze investering in Overijssel wordt aangewend. De vraag is uiteraard hoe hard een commitment is, maar een garantie vragen gaat ons te ver. En daarmee zouden we de flexibiliteit van het fonds ook weer te veel aan banden leggen. Wij spreken de hoop en verwachting uit dat de vaststelling van dit nieuwe beleidsdocument er meer ruimte komt om kansrijke innovatie projecten en ondernemingen te ondersteunen naar naar meer werkgelegenheid in Overijssel . want dat is het uiteindelijke doel", legt woordvoerder Economie Henk Meulink uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.