14 december 2017

CDA: In 2018 al bouwproject met bijzondere natuur

Al in 2018 wordt er een bouwproject gestart waarin expliciet aandacht komt voor manier om de natuur in het project te integreren. Aan deze wens van het CDA kwam gedeputeerde Maij in de vergadering van Provinciale Staten tegemoet. Marco van der Vegte, woordvoerder Landbouw en Natuur is blij met de toezegging: “We willen onze inwoners meer betrekken bij de natuur, dan moeten we ook zorgen voor natuur dichtbij huis. Als de natuur meer in bouwwerken wordt geïntegreerd kan dat. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ruimte voor vogels en vleermuizen in woningen of groene daken van gebouwen”. Als een stad wordt uitgebreid of bij de aanleg van een weg wordt de natuur die daarvoor moet wijken nu nog standaard op het platteland gecompenseerd

Niet meer standaard op het platteland
Natuur moet ook een plek krijgen in stedelijke gebieden is de mening van woordvoeder van der Vegte. “Er wordt vanuit gegaan dat de dieren en planten een andere plek zullen zoeken in een gebied dat zich daarvoor leent. Maar lang niet alle natuur gedijd alleen op het platteland. Als er rekening wordt gehouden met de natuur in een bouwproject, zoals bijvoorbeeld dakpannen met ruimte voor vogels of de aanleg van groene bermen met verschillende plantensoorten, dan ontwikkelt de natuur zich ook daar. Het CDA vindt dat er snel meer ervaring met deze manier van bouwen moet worden opgedaan. Daarom ben ik erg tevreden met de toezegging van de gedeputeerde dat er al volgend jaar een project wordt uitgevoerd waarin expliciet aandacht is voor natuur inclusief bouwen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.