26 februari 2021

CDA: kan verlagen waterpeil kanaal verdere schade voorkomen?

Het CDA wil weten of het mogelijk is om het waterpeil in het kanaal Almelo-De Haandrik te verlagen als dit helpt om verdere schade aan de woningen langs het kanaal te voorkomen. Statenlid Bart van Moorsel stelt komende woensdag in de vergadering van Provinciale Staten mondelinge vragen over het rapport van hoogleraar Stefan van Baars waarin per direct verlaging van het waterpeil wordt aangeraden.

Volgens Van Baars is het zeer aannemelijk dat piping ofwel zand meevoerende grondwaterstroming een aantal ernstige schadegevallen heeft veroorzaakt. Hij deed op eigen initiatief onderzoek naar de woningschade als gevolg van het uitdiepen van het kanaal. Hij meent dat piping ten onrechte buiten beeld is gebleven bij het onderzoek dat Deltares enTNO in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd. Van Baars constateert in zijn rapport ook dat Provinciale Staten door het college van Gedeputeerde Staten onvoldoende is geïnformeerd over de diepte van het baggeren en het aantal keren dat is gebaggerd.

De mondelinge vragen worden door Van Moorsel ook namens de SGP en D66 gesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.