09 maart 2023

CDA-kandidaten in gesprek met ondernemers in Raalte

Jacob Spiker en Wilfred Stegeman gingen op uitnodiging van CDA Raalte in gesprek met lokale MKB’ers en LTO Salland. Jacob Spiker sprak met Richard Pronk van Bouwbedrijf Hoogeslag en Arno Huisken van Restaurant de Bagatelle. Een belangrijk onderwerp was de personeelskrapte. De behoefte aan vakmensen is groot. Het moet weer aantrekkelijk worden een vak te leren. Het MBO moet versterkt worden, eventueel met bedrijfsscholen op locatie zodat de praktijk met moderne machines die in de bedrijven aanwezig zijn, geleerd kan worden. Arno Huisken benadrukte dat door een goed en plezierig werkklimaat, het vasthouden van personeel na corona bij zijn restaurant gelukt is. Dat is belangrijk voor de continuiteit en binding met klanten. Spiker: 'Mooi dat lokale bedrijven het goed doen in Raalte. MKB-bedrijven hebben oog voor de sociale binding met dorp of stad, anders dan multinationals.

Wilfred Stegeman sprak met Coen Bessembinder van LTO Salland over de stikstofproblemen en de toekomst voor de agrariërs. Volgens Bessenbinder is het vooral nodig dat er duidelijkheid komt. Stegeman: 'We blijven de druk er bij Den Haag op houden. Het lijkt wel of Den Haag zich onvoldoende verdiept in hoe complex de gebiedsprocessen zijn en dat daar gewoon tijd voor nodig is. Door vast te houden aan 2030 blijft het draagvlak gering.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.