01 maart 2021

CDA niet blij met ‘saai’ imago van Overijssel

Het CDA is niet blij met het Steden en Streken Merkenonderzoek waaruit Overijssel tevoorschijn komt als ‘degelijk en sympathiek, maar ook saai’. Overijssel komt bij de eigen inwoners pas op de zesde plaats, terwijl mensen van buiten onze provincie slechts een negende plek toekennen.

Het zou in Overijssel maar mager gesteld zijn met winkelen, recreatie en cultuur. ‘Wij herkennen ons hier totaal niet in. Door de provincie wordt juist flink geïnvesteerd in de vrijetijdssector en cultuur, terwijl tal van gemeenten en regio’s een mooi aanbod hebben van cultuur en recreatie. Ook hebben we volop evenementen in onze provincie’, aldus het CDA-Statenlid Susan Faal-Takak.

De CDA-fractie heeft er bij de vaststelling van de cultuurnota en het investeringsvoorstel vrijetijdseconomie vorig jaar nadrukkelijk voor gepleit om Overijssel op de nationale en internationale kaart te krijgen voor bezoekers en passanten. Ook moet de provincie meer bieden aan verschillende doelgroepen, zoals de 30 tot 40-jarigen. Faal-Takak vraagt aan Gedeputeerde Staten om welke acties en marketing inmiddels zijn gepleegd om dit te bereiken.

Verder constateert het CDA dat Overijssel in de afgelopen jaren is benadeeld bij de verdeling van landelijke cultuursubsidies, ondanks dat er volop gelobbyd wordt om meer geld binnen te halen. Aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om uit te leggen wat de provincie en Marketing Oost doen om de culturele en vrijetijdssector in Overijssel duidelijker naar voren te laten komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.