15 november 2016

CDA Overijssel: “Geen pilot met vliegasafval in Twente”

Het CDA vindt dat een pilot met vliegas om de zoutcavernes in Twente te stabiliseren niet past binnen de aangenomen kaders voor de ondergrond. Deze pilot zou mogelijk zijn binnen het Landelijk afvalbeheerplan. Het CDA heeft vragen gesteld, omdat zij graag wil weten hoe het college van Gedeputeerde Staten aankijkt tegen mogelijkheden van een pilot vliegas afval. Akzo Nobel blies een proef met vliegas afval eerder dit jaar nog af.

 

Vliegas hoort niet in Overijsselse bodem
De CDA fractie wil weten of GS op de hoogte is van de mogelijkheden voor een pilot met vliegas afval binnen het Landelijk Afvalbeheerplan. Ook wil de fractie van GS weten of zij ook vindt dat opslaan van vliegasafval, in welke vorm dan ook, niet past binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders voor de ondergrond. Is “We vinden het ook belangrijk om te weten of Gedeputeerde Staten bereid zich bij de minister in te zetten voor het schrappen van de mogelijkheid van stabilisatie van zoutcavernes door middel van vliegasafval”, vertelt woordvoerder ondergrond Rob Engbers. “ Natuurlijk is het CDA zich er van bewust dat de stabilisatie van zoutcavernes in Twente een aandachtspunt is. We hebben GS gevraagd naar de laatste stand van zaken op dit gebied. We hebben niet voor niets een Overijsselse visie op de ondergrond gemaakt. Signalen dat er mogelijk opslag in onze Overijsselse ondergrond gaat plaatsvinden, volgen wij dan ook zeer kritisch”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.