01 maart 2019

CDA Overijssel: “Huisvestingsprojecten met zorg houden ouderen in onze kernen”

CDA Overijssel heeft op 28 februari samen met een groep ouderen een rondtour gemaakt langs verschillende sociale huisvestingsprojecten voor ouderen waar ook aandacht is voor zorg. Door passende huisvesting met mogelijkheden voor zorg te combineren kunnen ouderen langer zelfstandig en in de eigen kern blijven wonen. Het CDA diende hier de afgelopen periode een initiatiefvoorstel voor en wil dat de provincie ook de komende jaren projecten rond ouderen huisvesting ondersteunt. “Huisvestingsprojecten met zorg houden ouderen in onze kernen”, aldus kandidaten voor Provinciale Staten Jeroen Piksen en Douwe Prinsse.

Dorpen moeten niet leeglopen
Het voorstel dat de CDA fractie in 2018 in diende heeft ervoor gezorgd dat 13 lopende projecten als pilots gesteund zullen worden. Het gaat hierbij om projecten in onder andere Luttenberg,  Heeten, Hengevelde, Kloosterhaar en St. Isidorushoeve. “Er zijn vele sociale huisvestingsprojecten voor met name zorgbehoevende ouderen, die door de lokale gemeenschap worden ontwikkeld. Vaak hebben deze projecten meerdere functies, zoals bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsplek voor dorp of kern. Te vaak ketst het af op het niet rondkomen van de financiering. In een aantal gevallen is garantstelling soms al voldoende om het project te realiseren. De opgedane ervaringen met de 13 projecten zullen worden gebruikt om zo mogelijk een permanent subsidieprogramma voor deze sociaal maatschappelijke wooninitiatieven te maken”, aldus Piksen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.