10 september 2015

CDA Overijssel motor achter staken afvalwaterinjectie Twente

De Overijsselse Statenfractie van het CDA hield tijdens de Statenvergadering op 9 september voet bij stuk dat de afvalwaterinjectie in Twente niet hervat mag worden. Het CDA diende een motie in met daarin de oproep aan GS om een verzoek voor het intrekken van de vergunning voor het injecteren van afvalwater in te dienen. In eerste instantie bleek er weinig draagvlak in de Staten hiervoor. Na intensief overleg tussen de woordvoerders van verschillende fracties en gedeputeerde Lievers, lag er een goed voorstel welke op brede steun kon rekenen.

Opdracht
Het college van GS heeft met de motie de opdracht meegekregen allereerst in gesprek te gaan met Minister Kamp van Economische Zaken. Mocht blijken dat er half oktober geen concrete voortgang is in dit traject met betrekking tot definitieve stopzetting van afvalwaterinjecties dan zal Gedeputeerde Staten voorbereidingen treffen voor een intrekkingsverzoek van de lopende vergunning voor afvalwaterinjectie. 

Veel incidenten
Het CDA maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het injecteren van het afvalwater dat bij oliewinning is gebruikt. Eerder dit jaar was er een lekkage Holtheme in de gemeente Hardenberg. Maar dit bleek niet het enige incident rond de afvalwaterinjectie door de NAM. Voor het CDA is de tijd van afwachten voorbij, er moeten concrete stappen worden gezet. Uit diverse rapportages en onderzoeken blijkt dat trillingen en bodembeweging nooit uitgesloten kan worden bij het injecteren van afvalwater. Het CDA is van mening dat het de taak van het provinciebestuur is om de inwoners van Overijssel een veilige woonomgeving te bieden, zonder de aanwezige risico's van afvalwaterinjectie. Met het aannemen van deze motie geven het CDA en de mede-indieners van deze motie een krachtige boodschap af aan de regering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.